• Hotline: 0904 30 9292
  • info@anphuquoc.edu.vn
English Tiếng việt
An Phú Quốc du học

CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY CỦA KAPLAN

 05/10/2016, 11:06

Tất cả các khóa học chuyển tiếp đại học tại Kaplan International Colleges của chúng tôi cung cấp cho sinh viên quốc tế chất lượng giảng dạy vượt trội.

 

Đảm bảo chất lượng

 

Kaplan International Colleges đã trải qua một  kì đánh giá giám sát giáo dục của Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (QAA) và đã nhận được chứng nhận cuối cùng.

Bài viết cùng chuyên mục


  © 2016 International Education, Immigration Law and Tourrism An Phu Quoc. 
All rights reserved.