• Hotline: 0904 30 9292
  • info@anphuquoc.edu.vn
English Tiếng việt
An Phú Quốc du học
Ms. Linh Nguyen

Ms. Linh Nguyen

Chuyên viên Marketing

Linh là người sáng tạo và chủ động trong công việc. Với kinh nghiệm 2 năm trong ngành, Linh tạo dựng các mối quan hệ vững chắc với nhiều trường đối tác trên thế giới. 

Kết nối với tôi  © 2016 International Education, Immigration Law and Tourrism An Phu Quoc. 
All rights reserved.